Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Nasi Wojownicy"


Wasilków, dn. 25.05.2021

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Nasi Wojownicy" złożonej przez Stowarzyszenie Zwykłe Kreatywny Wasilków, Wasilków, ul. Kasztanowa 7, 16-010 Wasilków.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 1 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 25 maj 2021 14:47

Zmodyfikowana: 28 maj 2021 14:41