Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na zadanie "Wakacje z Opoką"

Wasilków, dn. 01.06.2021

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Wakacje z Opoką" złożonej przez Stowarzyszenie „Opoka”, ul. Kościelna 40, 16-010 Wasilków.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 9 czerwca 2021 r. (wtorek) do godz. 17.00 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 1 czerwiec 2021 09:30

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2021 09:30