Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty 3 mam cukry Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez basen"Wasilków, dn. 27.04.2021 r.Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ofertyZapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez basen” złożonej przez #mam cukry Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą, 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 19

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 5 maja 2021 r. (środa) do godz. 15.30 w formie pisemnej:


    • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl

Dodana: 27 kwiecień 2021 16:05

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2021 16:05