Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds.wymiaru podatków i opłat

                                   Wasilków, 28.12.2021 r.

K.2110.9.2021.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

                        Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Urszula Matys – Baranowska, zam. Wasilków.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, zostały złożone trzy oferty. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono trzy kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Urszula Matys – Baranowska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 30 grudzień 2021 13:20

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2021 13:20