Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat

                                   Wasilków, 10.08.2020 r.

  K.2110.5.2020.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. wymiaru podatków i opłat

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

                Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Krystyna Wojtulewicz, zam. Wasilków.    

 

     UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, zostały złożone cztery oferty.

Dwie oferty nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Jedna z kandydatek zrezygnowała z procedury naboru.

Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono jedną kandydatkę.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Krystyna Wojtulewicz posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

 

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

Dodana: 13 sierpień 2020 13:12

Zmodyfikowana: 13 sierpień 2020 13:12