Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu burmistrza

            Wasilków, 18.08.2020 r.

K.2110.6.2020.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. sekretariatu burmistrza

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Urszula Grynczel-Aronowicz, zam. Wasilków.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu burmistrza, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, zostało złożonych piętnaście ofert.

Sześć ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Jedna z kandydatek zrezygnowała z udziału w procedurze naboru. Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono osiem kandydatek, z których jedna nie stawiła się na rozmowę.  

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Urszula Grynczel-Aronowicz posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 18 sierpień 2020 14:23

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2020 14:23