Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy

   Wasilków, 08.09.2021 r.

 

K.2110.3.2021.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. promocji gminy

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie  zatrudniona Pani Magdalena Kleban, zam.  Białystok.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę pracy złożyły dwie kandydatki. Obie oferty spełniły wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną stawiły się dwie kandydatki.  

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Magdalena Kleban  posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

  

                                                                                 

                                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                          Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 10 wrzesień 2021 15:03

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2021 15:03