Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. oświaty i spraw społecznych

                           Wasilków, dnia 13.01.2020 r.

 

OSO.2110.8.2019.KS

 

 Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. oświaty i spraw społecznych

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Izabela Guziejko, zam. Wasilków.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. oświaty i spraw społecznych, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, zostały złożone dwie oferty, które spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

 Na rozmowę kwalifikacyjną zostały zaproszone dwie kandydatki.

 W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Izabela Guziejko  posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

                      

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 15 styczeń 2020 09:04

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2020 16:51