Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. opłat za gospodarowanie odpadami

                                                           Wasilków, 25.10.2022 r.

  K.2110.3.2022.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. opłaty za gospodarowanie odpadów

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Ewa Borkowska-Zeller, zam. Wasilków.    

 

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. opłaty za gospodarowanie odpadów, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, wpłynęło osiem ofert.

Pięć ofert nie spełniło wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono trzy kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Ewa Borkowska-Zeler odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 4 listopad 2022 13:50

Zmodyfikowana: 4 listopad 2022 13:50