Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

                        Wasilków, 30.12.2022 r.

K.2110.4.2022.KS

 

Zastępca Burmistrza Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. księgowości budżetowej

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Izabela Urszula Hajdukiewicz, zam. Wasilków.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, wpłynęła jedna oferta.

Złożona oferta spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono kandydatkę.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Izabela Urszula Hajdukiewicz posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

 

                                                                                                 Zastępca Burmistrza Wasilkowa

                                                                                                     Dominika Jocz - Lenkiewicz

 

Dodana: 3 styczeń 2023 16:59

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2023 17:01