Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

                        Wasilków, 17.08.2020 r.

  K.2110.7.2020.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. inwestycji

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniony Pan Maciej Krystian Bychowski, zam. Białystok.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, zostały złożone dwie oferty.

Obie oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono dwóch kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pan Maciej Krystian Bychowski posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 18 sierpień 2020 14:19

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2020 14:19