Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

            Wasilków, 15.11.2021 r.

K.2110.7.2021.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. inwestycji

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Dorota Sienkiewicz, zam. Wasilków.    

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęły trzy oferty.

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono trzech kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Dorota Sienkiewicz posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

                                                                                                         Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                  Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 16 listopad 2021 15:52

Zmodyfikowana: 16 listopad 2021 15:52