Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. audytu wewnętrznego.

Wasilków, 07.02.2023 r.

K.2110.1.2023.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. audytu wewnętrznego

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, nie wyłoniono kandydata.      

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. audytu wewnętrznego umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                Dominika Jocz – Lenkiewicz

                                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

Dodana: 8 luty 2023 12:26

Zmodyfikowana: 8 luty 2023 12:26