Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. audytu wewnętrznego.

                                                 Wasilków, 15.09.2022 r.

K.2110.2.2022.KS

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. audytu wewnętrznego

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, nie wyłoniono kandydata.      

 

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. audytu wewnętrznego umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                                

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

                                                                                 

 

 

Dodana: 16 wrzesień 2022 11:48

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2022 11:48