Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. analizy i statystyki

                        Wasilków 15.09.2020 r.

K.2110.8.2020.KS

 

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

ds. analizy i statystyki

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, nie wyłoniono żadnego kandydata.    

 

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. analizy i statystyki umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęły trzy oferty.

W wyniku przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony żaden z kandydatów.

                                              

                                                                                

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

Dodana: 16 wrzesień 2020 10:47

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2020 10:47