Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. opłaty za zagospodarowanie odpadów

            Wasilków, 26.08.2020 r.

K.2110.10.2020.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. opłaty za zagospodarowanie odpadów

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

                        Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Aneta Chylicka, zam. Białystok.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. opłaty za zagospodarowanie odpadów, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęło pięć ofert.

Trzy oferty nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono dwóch kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Panu Aneta Chylicka posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

 

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 28 sierpień 2020 15:42

Zmodyfikowana: 28 sierpień 2020 15:42