Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika USC w Wasilkowie

Wasilków, 04.05.2022 r.

K.2110.1.2022.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na kierownicze stanowisko urzędnicze

Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wasilkowie

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, została zatrudniona Pani Jolanta Hajduczenia, zam. Wasilków.    

 

UZASADNIENIE

 

 W wyniku ogłoszenia o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wasilkowie, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, wpłynęło pięć ofert. Dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pozostałe trzy oferty spełniły wymagania formalne. Na rozmowę kwalifikacyjną, stawiły się dwie kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Jolanta Hajduczenia posiada doświadczenie, odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 11 maj 2022 15:22

Zmodyfikowana: 11 maj 2022 15:22