Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat_

 

                                                         Wasilków, 10.05.2024 r.

K.2110.4.2024.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. wymiaru podatków i opłat

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęło sześć ofert. Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

W związku z powyższym nabór zostanie ogłoszony ponownie.

 

  

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                     Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 14 maj 2024 13:48

Zmodyfikowana: 14 maj 2024 13:48