Zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności żłobków

ZARZĄDZENIE NR 220/2020
BURMISTRZA WASILKOWA
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia działalności żłobków prowadzonych  na terenie Gminy Wasilków

Na podstawie Polecenia Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.967.16.2020.BT z dnia 11 marca 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Mając na względzie zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zobowiązuję podmioty prowadzące działalność żłobkową na terenie Gminy Wasilków, do zawieszenia działalności żłobków od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.
§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.   

Burmistrz Wasilkowa

Adrian Łuckiewicz

Dodana: 12 marzec 2020 18:00

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2021 12:12