Zarządzenie w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Zarządzenie Nr 222/2020
Burmistrza Wasilkowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

  • 1. Od dnia 18 marca 2020 r. wstrzymuje się do odwołania bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie oraz przyjmowanie pism w Biurze Obsługi Interesanta.
  • 2. Bezpośrednie załatwianie spraw możliwe będzie jedynie w Urzędzie Stanu Cywilnego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i ogranicza się wyłącznie do spraw nie cierpiących zwłoki, wymagających osobistej obecności interesanta, których nie można załatwić drogą elektroniczną.
  • 3. Pozostałe sprawy załatwiane będą wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), platformy OBYWATEL.GOV.PL, poczty elektronicznej lub na wniosek wysłany przesyłką pocztową na adres Urzędu.
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wasilkowa

Adrian Łuckiewicz

Dodana: 17 marzec 2020 12:02

Zmodyfikowana: 17 marzec 2020 12:02