Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego marki PRONAR, wersja 320AMK, data pierwszej rejestracji 2010

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

ciągnika rolniczego marki PRONAR, wersja 320AMK, data pierwszej rejestracji 2010

 

SPRZEDAJĄCY:

Zakład gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

 1. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, tel. 85 733 38 36, tel. 791-984-615

 

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Marka: PRONAR

Model pojazdu: PRONAR 9.0t

Wersja: 320 AMK

Rok prod.: 2009

Rok pierwszej rejestracji: 2010

Przebieg: 2646mtg

Dopuszczalna masa całkowita: 3000kg

Rozstaw osi: 1700 mm

Pojemność/moc silnika: 1758 ccm / 26kW (35KM)

 

Ze stanem technicznym wyciągu można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym dzwoniąc na nr 791-984-615 w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia o przetargu.

Cena wywoławcza: 38 100 zł brutto

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

1.Oferty w formie pisemnej (listownie, pocztą elektroniczną kierownik@zgk.wasilkow.pl lub osobiście) muszą być dostarczone do siedziby ZGK w Wasilkowie do dnia 10.04.2018r. do godz. 12.00

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2018r. o godz. 12 15.
 2. Przetarg wygrywa oferta z najwyższą zaoferowaną ceną nabycia (ceną nie niższą niż cena wywoławcza).
 3. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą najpóźniej w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu wpłaci Sprzedającemu oferowaną cenę nabycia.
 4. W przypadku nie wpłacenia w przewidzianym terminie oferowanej przez Oferenta ceny nabycia, zostanie on wykluczony z postępowania a Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę z pozostałych złożonych ofert. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie przeprowadzony ustny przetarg dodatkowy.

6.Pojazd będący przedmiotem przetargu zostanie wydany niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia Oferentowi, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 1. Sprzedający nie odpowiada za wady i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia pojazdu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 9.Aktualna informacja o przetargu dostępna jest na stronach internetowych www.zgk.wasilkow.pl

 

 1. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta.
 4. Adres siedziby oferenta.
 5. Numer PESEL / NIP / REGON oferenta.
 6. Określenie którego sprzętu dotyczy oferta.
 7. Oferowaną cenę brutto.

 

Kierownik ZGK w Wasilkowie

Dodana: 26 marzec 2018 15:01

Zmodyfikowana: 26 marzec 2018 15:02

Lista stron