Plan działania Urzędu Miejskiego w Wasilkowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023

Plan działania Urzędu Miejskiego w Wasilkowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023.

 

Koordynator ds. dostępności: Marcin Siedlecki, m.siedlecki@wasilkow.pl, 85 7185400 wew. 012

Dodana: 23 luty 2021 11:48

Zmodyfikowana: 23 luty 2021 11:48