Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 11.12.2020 r. znak: AR.6740.3.13.2020 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 11.12.2020 r. znak: AR.6740.3.13.2020 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie dróg gminnych ul. Kościelnej nr 105325B i Polnej nr 105350B w m. Wasilków, gm. Wasilków wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach nr geod. : 2461/85; 2473/2; 2461/3; 2474; 2618; 3437; 3435/3; 2461/70; 2461/89; 2461/7; 3434/14; 2623/8; 3436/12; 3436/20; 3436/22; 2623/11; 2622/9; 2621/9; 2759/3; 3435/40; 3435/42; 2461/93; 2461/92; 2461/90; 2619/16 wraz z ograniczeniem w korzystaniu działek (czasowe zajęcie): Jednostka ewidencyjna m. Wasilków, obręb 0013 Wasilków, działki nr geod. : 2623/10, 2759/4, 3436/21, 2619/12, 2623/9, 2621/8, 3436/9 - w celu przebudowy innych dróg publicznych (przebudowa krzyżowań), 3434/13, 3435/14, 3435/15, 3435/16, 3436/11, 3436/19, 3436/9, 3436/5, 2473/1, 2461/74, 2758, 2760, 2762, 2763, 2764, 2765, 2619/17, 2621/8, 2622/5, 2622/4, 2623/4 - w celu przebudowy sieci uzbrojenia terenu. 3434/13, 3436/5 w celu przebudowy zjazdów (dowiązanie do istniejącego terenu).

Dodana: 11 grudzień 2020 14:59

Zmodyfikowana: 11 grudzień 2020 14:59