Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dot. jakości wody w Rybnikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Rybniki odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.

Dodana: 21 sierpień 2018 15:23

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2021 12:13