Gospodarka odpadami

- Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wasilków - informacje

- Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

- Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Analiza stanu gospodarki odpadami

- Azbest

- Podmioty odbierające ścieki

- Potwierdzenie zwrotu odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin niebezpiecznych 

- Prawo krajowe i miejscowe dotyczące gospodarki odpadami

- Gospodarka odpadami – najczęściej zadawane pytania

Dodana: 1 kwiecień 2020 14:51

Zmodyfikowana: 2 kwiecień 2020 09:59