Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 2

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na bezpłatnej Platformie e-Zamówienia (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia):   

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78b28fd9-9a60-11ee-953e-c2ea26915e21

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) - identyfikator (ID) postępowania   ocds-148610-78b28fd9-9a60-11ee-953e-c2ea26915e21

Dodana: 14 grudzień 2023 12:49

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2023 12:49