Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja kortów tenisowych w Wasilkowie

Gmina Wasilków informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja kortów tenisowych w Wasilkowie, OSO.271.3.2021.PN, prowadzone jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1dd33435-2938-4bca-be6c-9ea3ad73259c

Dodana: 27 kwiecień 2021 17:49

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2021 17:49