Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa Zalewu rzeki Supraśl w Wasilkowie: Część I. Rozbiórka starego basenu dawniej funkcjonującego w Zalewie rz. Supraśl w Wasilkowie

Gmina Wasilków informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa Zalewu rzeki Supraśl w Wasilkowie: Część I. Rozbiórka starego basenu dawniej funkcjonującego w Zalewie rz. Supraśl w Wasilkowie, OSO.271.2.2021.PN, prowadzone jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/232c46cf-56e6-4ac1-ae46-6e38221c774f

Dodana: 28 kwiecień 2021 15:27

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2021 15:27