Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Modernizacja boisk trawiastych na Stadionie w Wasilkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Wasilków pn. Modernizacja boisk trawiastych na Stadionie w Wasilkowie, nr OSO.271.15.2022.MS, prowadzone jest na stronie postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/24a21019-4f73-4d53-8ede-764851b24e49

 

Dodana: 14 maj 2022 10:18

Zmodyfikowana: 14 maj 2022 10:19