Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

Gmina Wasilków informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, znak OSO.271.19.2021.MS, prowadzone jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/808aa967-7f11-43a7-b0a8-3db653a0a7e5

Dodana: 18 listopad 2021 13:50

Zmodyfikowana: 18 listopad 2021 13:52