Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Budowa oświetlenia ulicznego LED w Wasilkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Wasilków pn. Budowa oświetlenia ulicznego LED w Wasilkowie, nr OSO.271.35.2022.MS, prowadzone jest na stronie postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d52547e0-8d10-4d96-a0fc-3c7d001ddef4

Dodana: 25 październik 2022 14:33

Zmodyfikowana: 25 październik 2022 14:35