Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Wasilków pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: Platforma e-Zamówienia (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5322701-23cf-11ef-a500-1a0072d5d2bd

 

Dodana: 10 czerwiec 2024 12:47

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2024 12:56