Ogłoszenie Nr 1/2019 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE NR 1/2019

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

  1. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 9662104341, www.wasilkow.pl

  1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

 3. Rodzaj transportu: publiczny transport drogowy – autobusowy (komunikacja na terenie gminy miejsko-wiejskiej Wasilków)

 4. Linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna, na których będą wykonywane przewozy:

Studzianki- Dąbrówki- Wasilków ul. Kościelna– Wasilków ul. Polna- Sochonie- Jurowce- Sielachowskie- Jurowce- Sochonie- Wasilków ul. Polna- Dąbrówki- Studzianki

Liczba wozokilometrów rocznie: do 50 000

 5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 08.05.2020

 6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 6 miesięcy

Dodana: 5 listopad 2019 11:43

Zmodyfikowana: 5 listopad 2019 11:43