Zmiany w zaproszeniu dot. zamówienia pn. Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej wraz z dokumentacją techniczną

 

BGGN.7031.80.2017.SB

Zmiany w zaproszeniu dot. zamówienia pn.

Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej

wraz z dokumentacją techniczną

W opisie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

ZAPROJEKTOWANIE, UZGODNIENIE, UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ I WYKONANIE

oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej w Wasilkowie

jako linii kablowej podziemnej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi z podłączeniem do istniejącego oświetlenia ulicznego.

Termin wykonania: 31.05.2017 r.”

poprawia się oczywistą omyłkę pisarską w terminie wykonania na: 31.05.2018 r.

dodaje się następujące zapisy:

1) latarnie zaprojektować na słupach stalowych,

2) oprawy sodowe,

3) zakres inwestycji obrazuje załącznik nr 1 (mapka),

4) podłączenie: usytuowanie istniejącej szafki sterującej pokazano na załączniku nr 1 (mapce),

5) drogi w zakresie inwestycji nie są na gwarancji.

W związku z powyższym zmienia się termin składania ofert na 13 grudnia 2017 r. do godziny 15:00.

Reszta zapisów pozostaje bez zmian.

Wasilków, dn. 08 grudnia 2017 r.

 

Dodana: 8 grudzień 2017 14:33

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2017 14:33

Załączniki

Lista stron