Ogłoszenie o możliwości składania uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków

Dodana: 25 lipiec 2019 14:34

Zmodyfikowana: 25 lipiec 2019 14:34