Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w 2016 roku

Poniżej znajduje sie wykaz przeprowadzonych kontroli

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i jednostkach organizacyjnych przez organy zewnętrzne w 2016 roku
L.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
2016
1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 16.02.-18.03.2016 18.03.-28.04.2016 08.04.-03.06.2016 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej miasta i gminy Wasilków za okres 2015 roku
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 2016-01-25 Problemowa kontrola gospodarki finansowej Przedszkola w Wasilkowie za 2015 rok
3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 02.02.-03.02.2016 Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie w zakresie prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych
4. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 13.04.-04.07.2016 Ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
5. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 27.06.-29.06.2016 Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie -ocena realizacji przez gminę zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową
6. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 2016-09-09 Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na Zadanie "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 10541B Studzianki -droga krajowa nr 19 /Etap I"
7. Archiwum Państwowe w Białymstoku 2016-11-29 Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie Urzędzie Stanu Cywilnego

Dodana: 8 listopad 2016 14:17

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2020 13:50