Protokoły z realizacji metod w ramach II etapu konsultacji dotyczących części osiedla „Lisia Góra”

Informujemy, że w ramach II etapu konsultacji projektu
„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) 
realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku
w miesiącach: czerwiec – lipiec 2020 r. przeprowadzone zostały dwie metody konsultacyjne:

  • PUNKT KONSULTACYJNY: 1 czerwca – 17 lipca 2020 r.
  • WORLD CAFE - 18 lipca 2020 r.

W załączeniu zamieszczone są protokoły z realizacji obu metod.

Cel II etapu konsultacji:

  1. Wyłożenie i prezentacja opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra”, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu.
  2. Zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dogodnym dla mieszkańców.
  3. Zwrócenie uwagi mieszkańców Wasilkowa na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Zachęcenie mieszkańców do uczestniczenia w procesie konsultacji.
  5. Przekazanie informacji dotyczących gotowego planu i walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący.
  6. Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodana: 28 lipiec 2020 16:22

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2020 16:22