Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg w gminie Wasilków (kat. IV)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg w gminie Wasilków (kat. IV), znak sprawy OSO.271.18.2021.MS, prowadzone jest na stronie postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/160e24e9-a9ab-4e29-becd-fa970fa2b3b2

Dodana: 26 październik 2021 10:18

Zmodyfikowana: 26 październik 2021 10:20