Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy SP im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie- etap II

Gmina Wasilków informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy SP im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie - etap II, znak OSO.271.5.2022.MS.

Strona postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67c6b423-07a9-411f-ab16-8d854a4f0419

Dodana: 10 luty 2022 12:59

Zmodyfikowana: 10 luty 2022 13:00