Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Budowa ul. Zakładowej w Wasilkowie

Gmina Wasilków informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ul. Zakładowej w Wasilkowie, znak OSO.271.3.2022.MS, prowadzone jest na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/460d8497-0455-44ff-b9fa-ce32154ee31c

Dodana: 11 luty 2022 13:28

Zmodyfikowana: 11 luty 2022 13:30