Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Budowa świetlicy w Osowiczach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Gminy Wasilków pn. Budowa świetlicy w Osowiczach prowadzone jest na stronie postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6150c7ba-d161-40e4-92d1-1f10bdea8b26

Dodana: 11 maj 2022 14:39

Zmodyfikowana: 11 maj 2022 14:41