Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Budowa oświetlenia ul. Białostockiej w Wasilkowie

Gmina Wasilków informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ul. Białostockiej w Wasilkowie, znak OSO.271.9.2022.MS, prowadzone jest na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ce9e87b2-d3ad-49dd-8578-caadca33e058

Dodana: 25 marzec 2022 11:44

Zmodyfikowana: 25 marzec 2022 11:46