Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz podległych jednostek OSP

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w wersji papierowej (w zamkniętej kopercie) lub skan podpisanej oferty należy złożyć do dnia 28.06.2023 r. do godziny 15:30 odpowiednio w biurze podawczym tut. Urzędu tj. ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres mailowy kancelaria@wasilkow.pl

 

Dodana: 15 czerwiec 2023 10:53

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2023 10:53