Renowacja obiektów małej architektury sakralnej na cmentarzu rzymskokatolickim w Wasilkowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie działając jako Zamawiający informuje o wyniku postępowania zakupowego pn. Renowacja obiektów małej architektury sakralnej na cmentarzu rzymskokatolickim w Wasilkowie. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie opisane w udostępnionym ogłoszeniu oraz jego załącznikach. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.04.2024 roku.

Oferta najkorzystniejsza: Konsorcjum w składzie: In Situ Konserwacja Dzieł Sztuki Robert Szewczyk, Toruń, NIP 8791134898 (Lider), Meander Konserwacja Dzieł Sztuki Małgorzata Marszałek (Partner)

Cena oferty najkorzystniejszej: 148 000 zł brutto.

Planowane podpisanie umowy: 12.04.2024

Niniejsze ogłoszenie zostaje opublikowane w związku z obowiązkiem, o którym mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dodana: 1 marzec 2024 14:12

Zmodyfikowana: 4 kwiecień 2024 12:53