Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Wakacyjne obozy konno-łucznicze"

Wasilków, dn. 13.07.2021

 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Wakacyjne obozy konno-łucznicze" złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do  20 lipca 2021 r. (wtorek) do godz. 17.00 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 13 lipiec 2021 16:09

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2021 14:59