Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Siatkarskie wakacje nad morzem"Wasilków, dn. 25.06.2021

 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Siatkarkie wakacje nad morzem" złożonej przez UKS Set, ul. Dębowa 3, 16-010 Studzianki.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 02 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

    osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
    za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 25 czerwiec 2021 15:47

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2021 15:47