Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Polska się dowie o Wasilkowie" 2021

Wasilków, dn. 19.05.2021 r.Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ofertyZapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Polska się dowie o Wasilkowie” złożonej przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, 15-145 Białystok, ul. Traugutta 18

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 26 maja 2021 r. (środa) do godz. 15.30 w formie pisemnej:


    • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl

Dodana: 19 maj 2021 15:04

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2023 10:32