Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

   Wasilków, 19.08.2019 r.

 

OSO.2111.1.2019.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMUJE O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
                                                                                                              
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Iwona Mocniak, zam. Leńce.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyło czterech kandydatów.

Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Iwona Mocniak posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

 

  

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

Dodana: 20 sierpień 2019 10:08

Zmodyfikowana: 20 sierpień 2019 10:08