Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego..

Wasilków, 17.05.2024 r.

K.2110.5.2024.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. planowania przestrzennego

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona  Pani Martyna Andrzejewicz, zam. Henrykowo.    

 

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęła jedna oferta.

Ww. oferta spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Martyna Andrzejewicz  posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                      Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                        Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 21 maj 2024 15:43

Zmodyfikowana: 21 maj 2024 15:43