Warsztat Przyszłości "Future City Game"

Burmistrz Wasilkowa zaprasza

wszystkich Mieszkańców

na

Warsztat Przyszłości Wasilkowa

Future City Game”

 w ramach Projektu:

„Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Część osiedla Lisia Góra”

  • 15 czerwca (sobota) od godz. 11:00

……………………………………………spacer i warsztat

  • 16 czerwca (niedziela) od godz. 11:00 …………………………………………prezentacja i głosowanie

 Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta w Wasilkowie ul. Polna 1/4

 W programie m.in.  

  • Spacer badawczy po Centrum Wasilkowa z przewodnikiem, który opowie o potencjale Wasilkowa, historii miasta, itp. Wezmą w nim udział m.in. specjaliści ds. planowania przestrzennego, urbaniści, architekci oraz przedstawiciele urzędu.
  • Warsztaty przyszłości, podczas których mieszkańcy podzieleni na zespoły pod okiem moderatorów i animatorów będą budować wizję Wasilkowa.  Na prezentację najciekawszych pomysłów zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele władz, duchowieństwa, radni, sołtysi oraz inne osoby pełniące ważne funkcje w gminie. Uczestnicy spotkania po obejrzeniu prezentacji zagłosują na jeden pomysł, który zostanie rekomendowany dla władz miasta jako najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zgłoszenie uczestnictwa pod nr tel.: 85 71-85-400 w. 036

lub e-mail: lisiagora@wasilkow.pl 

(podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu)

 Przyjdź i weź udział w budowaniu przyszłości Wasilkowa!

Zapraszam serdecznie.

Burmistrz Wasilkowa

Adrian Łuckiewicz

* Przestrzeń dyskusji zostanie dostosowana do osób niepełnosprawnych, którym Urząd oferuje 
bezpłatny dowóz na wydarzenie, co należy zgłosić do 14 czerwca.

Dodana: 12 czerwiec 2019 08:35

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2021 12:21